2021 IWC Winners for Scotch Whisky

Mặc dù ảnh hưởng năm thứ 3 Đại dịch Covod-19 toàn cầu. Cuộc thi rượu whisky quốc tế hàng năm vẫn tổ chức, nhằm chọn lọc ra nhưng chai whisky ngon nhất cho người yêu rượu. International Whisky Competition (IWC) năm 2021 tổ chức tại Las Vegas, Nevada vào ngày 15/06/2021, là cuộc hội ngộ whisky lớn nhất hành tinh hàng năm. 

Mỗi hạng mục, bao gồm một Vàng, một Bạc và một Đồng (nếu không bị trùng, đồng điểm)

Scotch Whisky có 22 hạng mục được trao, những thương hiệu được vinh danh như Ardbeg, Aberlour, Glenmorangie, Glenlivet, và nhất là Dewar's vẫn nắm giữ tất cả các hạng mục cho rượu Pha trộn (Whisky Blend) (Năm 2020, Dewar's  cũng nắm giữ các hạng mục Blend)

1- Best Single Malt Scotch
1st Place: Ardbeg Uigeadail - 95.9 Pts 
2nd Place: Glenmorangie Vintage 1997 - 95.1 Pts
3rd Place: Ardbeg Traigh Bhan 19 Year Old (Batch 2) - 93.4 Pts

2- Best Single Malt Scotch NAS (No Age Statement)
1st Place: Ardbeg Uigeadail – 95.9 Pts
2nd Place: Glenmorangie Signet – 93.1 Pts
3rd Place: Kilchoman Machir Bay – 92.97 Pts

3- Best Single Malt Scotch 10 Year Old and Under
1st Place: Ardbeg Wee Beastie – 91.67 Pts
2nd Place: Ardbeg Ten – 91.17 Pts 
3rd Place: Glenmorangie The Original – 89.93 Pts

4- Best Single Malt Scotch 12 Year Old
1st Place: Glenlivet 12 Year Old – 90.93 Pts
2nd Place: Glenmorangie Nectar d'Or 12 Year Old – 90.53 Pts
3rd Place: Aberlour 12 Year Old – 89.47 Pts

5- Best Single Malt Scotch 13-14 Year Old
1st Place: Glenmorangie Quinta Ruban 14 Year Old – 92.67 Pts
2nd Place: Glenmorangie The Elementa 14 Year Old – 89.77 Pts
3rd Place: The Glenlivet 14 Year Old – 89.07 Pts

6- Best Single Malt Scotch 15 Year Old
1st Place: Glenmorangie Cadboll Estate Batch No. 2 – 89.67 Pts
2nd Place: The Glenlivet 15 Year Old – 89.5 Pts 

7- Best Single Malt Scotch 16-17 Year Old  
1st Place: Aberlour 16 Year Old – 92.33 Pts
2nd Place: Glenmorangie The Tribute 16 Year Old – 92.23 Pts

8- Best Single Malt Scotch 18 Year Old
1st Place: Glenmorangie 18 Year Old – 92.37 Pts
2nd Place: The Glenlivet 18 Year Old – 92 Pts
3rd Place: Aberlour 18 Year Old – 87.53 Pts

9- Best Single Malt Scotch 19-25 Year Old
1st Place: Glenmorangie Grand Vintage Malt 1997 – 95.1 Pts
2nd Place: Ardbeg Traigh Bhan 19 Year Old (Batch 2) – 93.4 Pts
3rd Place: Glenmorangie 19 Year Old– 90.97 Pts

10- Best Islay Single Malt
1st Place: Ardbeg Uigeadail - 95.9 Pts 
2nd Place: Ardbeg Traigh Bhan 19 Year Old (Batch 2) – 93.4 Pts
3rd Place: Kilchoman Machir Bay – 92.97 Pts

11- Best Highland Single Malt
1st Place: Glenmorangie Grand Vintage Malt 1997 – 95.1 Pts
2nd Place: Glenmorangie Signet – 93.1 Pts
3rd Place: Glenmorangie Quinta Ruban 14 Year Old – 92.67 Pts

12- Best Speyside Single Malt
1st Place: Aberlour A’Bunadh – 92.73 Pts
2nd Place: Aberlour 16 Year Old – 92.33 Pts
3rd Place: The Glenlivet 18 Year Old – 92 Pts

13- Best Lowland Single Malt
1st Place: Glasgow 1770 Single Malt Scotch Whisky – Peated – 88.67 Pts

14- Best Cask Strength Scotch
1st Place: Ardbeg An Oa – 92.87 Pts
2nd Place: Aberlour A’Bunadh – 92.73 Pts
3rd Place: Ardbeg Corryvreckan - 89.67 Pts

15- Best Peated Scotch
1st Place: Ardbeg Uigeadail – 95.9 Pts
2nd Place: Ardbeg Traigh Bhan 19 Year Old (Batch 2) – 93.4 Pts
3rd Place: Kilchoman Machir Bay – 92.97 Pts

16- Best Blended Scotch
1st Place: Dewar’s Double Double 32 Year Old – 95 Pts
2nd Place: Dewar’s Double Double 21 Year Old – 93.6 Pts
3rd Place: Dewar’s Double Double 27 Year Old – 92.37 Pts

17- Best Blended Scotch 10 Year and Under
1st Place: Dewar’s Portuguese Smooth - 8 Year Old– 90.23 Pts
2nd Place: Dewar’s Japanese Smooth - 8 Year Old – 87.97 Pts
3rd Place: Dewar’s Ilegal Smooth - 8 Year Old - 87.6 Pts

18- Best Blended Scotch 12-15 Year Old  
1st Place: Dewar’s 12 Year Old The Ancestor – 89.6 Pts
2nd Place: Dewar’s 15 Year Old The Monarch – 88.2 Pts
3rd Place: Imperial 12 Year Old Blended Scotch – 86.2 Pts 

19- Best Blended Scotch 16-20 Year Old
1st Place: Dewar’s 18 Year Old The Vintage – 90.4 Pts
2nd Place: Chivas 18 Year Old – 88.3 Pts

20- Best Blended Scotch 21-24 Year Old
1st Place: Dewar’s Double Double 21 Year Old – 93.6 Pts

21- Best Blended Scotch 25 Year Old And Over
1st Place: Dewar’s Double Double 32 Year Old – 95 Pts
2nd Place: Dewar’s Double Double 27 Year Old – 92.37 Pts
3rd Place: Dewar’s 25 Year Old The Signature – 90.03 Pts

22- Best New Scotch Release 2021
1st Place: Ardbeg Scorch 2021 Committee Release – 91.63 Pts
2nd Place: Dewar's Portuguese Smooth - 8 Year Old – 90.23 Pts
3rd Place: Ardbeg Scorch 2021 Limited Edition – 90.13 Pts
_____________
Nguồn https://www.whiskycompetition.com