Grand Cru Classe Saint Emillion (Khác với Grand Cru Saint Emillion), phân hạng này mỗi 10 năm được đánh giá lại 1 lần. Bao gồm 85 nhà làm vang Đỏ và Trắng, liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái bên dưới, không theo phân hạng cao thấp trong mỗi phân hạng.

Premier Grand Cru Classe A & B (18)
Chateau Angelus (A)
Chateau Ausone (A)
Chateau Cheval Blanc (A)
Chateau Pavie (A)

Chateau Beausejour (Duffau-Lagarrosse)
Chateau Beau-Sejour Becot
Chateau Belair-Monange
Chateau Canon
Chateau Canon La Gaffeliere
Chateau Figeac
Chateau La Gaffeliere
Chateau Pavie Macquin
Chateau Troplong-Mondot
Chateau Trottevieille
Chateau Larcis Ducasse
Chateau Valandraud
Clos Fourtet
La Mondotte

Grand Cru Classe (67)
Chateau l'Arrosee
Chateau Balestard La Tonnelle
Chateau Barde-Haut
Chateau Bellefont-Belcier
Chateau Bellevue
Chateau Bergat
Chateau Berliquet
Chateau Cadet-Bon
Chateau Cadet Piola
Chateau Cap de Mourlin
Chateau Chauvin
Chateau Clos de Sarpe
Chateau Corbin
Chateau Cote de Baleau
Chateau Dassault
Chateau Destieux
Chateau Faugeres
Chateau Faurie de Souchard
Chateau de Ferrand
Chateau Fleur Cardinale
Chateau Fombrauge
Chateau Fonplegade
Chateau Fonroque
Chateau Franc Mayne
Chateau Grand Mayne
Chateau Grand-Pontet
Chateau Les Grandes Murailles
Chateau Guadet
Chateau Grand Corbin
Chateau Corbin-Despagne
Chateau Haute Sarpe
Chateau Jean Faure
Chateau La Clotte
Chateau La Clusiere
Chateau La Commanderie
Chateau La Couspaude
Chateau La Dominique
Chateau La Fleur Morange
Chateau La Marzelle
Chateau La Serre
Chateau La Tour Figeac
Chateau Le Chatelet
Chateau Le Prieure
Chateau Laniote
Chateau Larmande
Chateau Laroque
Chateau Laroze
Chateau Matras
Chateau Moulin du Cadet
Chateau Pavie Decesse
Chateau Peby Faugeres
Chateau Petit Faurie de Soutard
Chateau de Pressac
Chateau Quinault l'Enclos
Chateau Ripeau
Chateau Rochebelle
Chateau Saint-Georges Cote Pavie
Chateau Sansonnet
Chateau Soutard
Chateau Tertre Daugay
Chateau Villemaurine
Chateau Yon Figeac
Clos des Jacobins
Clos de l'Oratoire
Clos La Madeleine
Clos Saint-Martin
Couvent des Jacobins


Thu gọn