2020 IWC Winners for Scotch Whisky

Kết quả chính thức của cuộc thi rượu whisky quốc tế 2020, International Whisky Competition (IWC). Đây là sự kiện mà rất nhiều người yêu rượu theo dõi nhiều nhất. Là năm liên tiếp thứ 11 của sự kiện này. Nhưng sự kiện IWC 2020 thay vì tổ chức như thường lệ tại Las Vegas, Nevada thì sự kiện được tổ chức vào 30/06/2020 tại thị trấn miền núi xinh đẹp Estes Park, Colorado, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Mỗi hạng mục, bao gồm một Vàng, một Bạc và một Đồng (nếu không bị trùng, đồng điểm)

Scotch Whisky  có 22 hạng mục được trao, những thương hiệu được vinh danh như Ardbeg, Aberlour, Glenmorangie, Glenlivet, và nhất là Dewar's nắm giữ tất cả các hạng mục cho rượu Pha trộn (Whisky Blend)

1- Best Single Malt Scotch
1st Place: Ardbeg Corryvreckan (96.1 pts)
2nd Place: Ardbeg Blaaack Committee Edition (94.23 pts)
3rd Place: Ardbeg Blaaack (94.20 pts)  

2- Best Single Malt Scotch NAS (No Age Statement)
1st Place: Ardbeg Corryvreckan (96.1 pts)
2nd Place: Ardbeg Blaaack Committee Edition (94.23 pts)
3rd Place: Ardbeg Blaaack (94.20 pts)  

3- Best Single Malt Scotch Under 10 Year Old
1st Place: Ardbeg Wee Beastie (92.6 pts)
2nd Place: Glen Turner Rum Cask Finish   

4- Best Single Malt Scotch 10 Year Old
1st Place: Edradour 10 Year Old (90.0 pts)
2nd Place: Ardbeg 10 Year Old (89.1 pts)
3rd Place: The Cooper (88.5 pts)  

5- Best Single Malt Scotch 12 Year Old
1st Place: Glenmorangie Lasanta 12 Year Old (91.8 pts)
2nd Place: Glenmorangie The Accord (90.4 pts)
3rd Place: Aberlour 12 Year Old (88.7 pts)  

6- Best Single Malt Scotch 13-14 Year Old
1st Place: Glenmorangie Quinta Ruban 14 Year Old (92.2 pts)
2nd Place: Glenmorangie The Elementa (86.7 pts)
3rd Place: The Glenlivet 14 Year Old (85.7 pts)  

7- Best Single Malt Scotch 15 Year Old
1st Place: The Glenlivet 15 Year Old (89.9 pts)
2nd Place: Glenmorangie Cadboll Estate (87.7 pts)  

8- Best Single Malt Scotch 16-17 Year Old  
1st Place: Aberlour 16 Year Old (89.7 pts)
2nd Place: Glenmorangie The Tribute (89.1 pts)  

9- Best Single Malt Scotch 18 Year Old
1st Place: The Glenlivet 18 Year Old (92.6 pts)
2nd Place: Glenmorangie 18 Year Old (91.7 pts)
3rd Place: Aberlour 18 Year Old (89.9 pts)

10- Best Single Malt Scotch 19-25 Year Old
1st Place: Glenmorangie Grand Vintage Malt 1996 (92.4 pts)
2nd Place: Glenmorangie Grand Vintage Malt 1995 (91.40 pts)
3rd Place: Ardbeg Traigh Bhan 19 Year Old (91.37 pts)  

11- Best Islay Single Malt
1st Place: Ardbeg Corryvreckan (96.1 pts)
2nd Place: Ardbeg Blaaack Committee Edition (94.23 pts)
3rd Place: Ardbeg Blaaack (94.20 pts)  

12- Best Highland Single Malt
1st Place: Glenmorangie Grand Vintage Malt 1996 (92.4 pts)
2nd Place: Glenmorangie Quinta Ruban 14 Year Old (92.2 pts)
3rd Place: Glenmorangie Lasanta 12 Year Old (91.8 pts)

13- Best Speyside Single Malt:
1st Place: The Glenlivet 18 Year Old (92.6 pts)
2nd Place: The Glenlivet Caribbean Reserve (90.2 pts)
3rd Place: Aberlour A’Bunadh (90.1 pts)  

14- Best Lowland Single Malt:
1st Place: 1770 Glasgow Single Malt Scotch Whisky – Peated Release No.1 (87.9 pts)
2nd Place: 1770 Glasgow Single Malt Scotch Whisky – The Original 2019 Release 
3rd Place: Auchentoshan American Oak Single Malt Scotch Whiskey

15- Best Cask Strength Scotch (Over 57% ABV)
1st Place: Ardbeg Corryvreckan (96.1 pts)
2nd Place: Aberlour A’Bunadh (90.1 pts)
3rd Place: Aberlour A’Bunadh Alba (87.9 pts)  

16- Best Peated Scotch
1st Place: Ardbeg Corryvreckan (96.1 pts)
2nd Place: Ardbeg Blaaack Committee Edition (94.23 pts)
3rd Place: Ardbeg Blaaack (94.20 pts)  

17- Best Blended Scotch
1st Place: Dewar’s Double Double 32 Year Old (96.4 pts)
2nd Place: Dewar’s Double Double 27 Year Old (92.9 pts)
3rd Place: Dewar’s 25 Year Old The Signature (92.8 pts)  

18- Best Blended Scotch Under 10 Year Old
1st Place: Dewar’s Caribbean Smooth (88.6 pts)
2nd Place: Dewar’s Ilegal Smooth  (87.9 pts)

19- Best Blended Scotch 12-15 Year Old  
1st Place: Dewar’s 12 Year Old The Ancestor (90.4 pts)
2nd Place: Imperial 12 Year Old (89.2 pts)
3rd Place: Dewar’s 15 Year Old The Monarch (88.0 pts)  

20- Best Blended Scotch 16-20 Year Old
1st Place: Dewar’s 18 Year Old The Vintage (85.9 pts)

21- Best Blended Scotch 21-24 Year Old
1st Place: Dewar’s Double Double 21 Year Old (91.9 pts)

22- Best Blended Scotch 25 Year Old And Over
1st Place: Dewar’s Double Double 32 Year Old (96.4 pts)
2nd Place: Dewar’s Double Double 27 Year Old (92.9 pts)
3rd Place: Dewar’s 25 Year Old The Signature (92.8 pts)
_____________
Nguồn https://www.whiskycompetition.com