2019 IWC - Những chai Whisky đạt trên 90 điểm

Năm 2019, International Whisky Competition (IWC) có 52 dòng Whisky trên thế giới được đánh giá từ 90/100 điểm trở lên, bao gồm tất cả các loại whisky như Single Malt, Grain, Bournon, Blended Malt, Blend,... Bên dưới là danh sách chi tiết:

2019 Whiskies Scoring Over 90 Points 

1.    Dewar’s Double Double 32 Year Old (96.4 pts)

2.    Ardbeg Corryvreckan (96.1 pts)

3.    Ardbeg Blaaack Committee Edition (94.2 pts)

4.    Ardbeg Blaaack (94.2 pts)

5.    Ardbeg Supernova (93.5 pts)

6.    Ardbeg Uigeadail (93.1 pts)

7.    Eagle Rare 10 Year Old (93.0 pts)

8.    Dewar’s Double Double 27 Year Old (92.9 pts)

9.    1792 12 Year Old (92.9 pts)

10.   Dewar’s 25 The Signature (92.8 pts)

11.   Kilchoman Machir Bay (92.7 pts)

12.   Ardbeg Wee Beastie (92.6 pts)

13.   The Glenlivet 18 Year Old (92.6 pts)

14.   Glenmorangie Grand Vintage Malt 1996 (92.4 pts)

15.   Glenmorangie Quinta Ruban 14 Year Old (92.2 pts)

16.   Kilchoman Sanaig (92.1 pts)

17.   1792 Bottled in Bond (92.0 pts)

18.   Ardbeg An Oa (92.0 pts)

19.   [Requested Not to Be Disclosed] (92.0 pts)

20.   Dewar’s Double Double 21 Year Old (91.9 pts)

21.   Glenmorangie Lasanta 12 Year Old (91.8 pts)

22.   Kilchoman Loch Gorm (91.8 pts)

23.   Glenmorangie 18 Year Old (91.7 pts)

24.   Colonel E.H. Taylor, Jr. Small Batch (91.6 pts)

25.   Glenmorangie Grand Vintage Malt 1995 (91.4 pts)

26.   Ardbeg Traigh Bhan 19 Year Old (91.4 pts)

27.   The Kurayoshi 12 Year Old (91.3 pts)

28.   Glenmorangie 19 Year Old (91.2 pts)

29.   1792 Full Proof (91.2 pts)

30.   Weller 12 Year Old (91.1)

31.   Cotswolds Peated Cask Single Malt Whisky (91.1 pts)

32.   Weller Antique (91.0 pts)

33.   [Requested Not to Be Disclosed] (91.0 pts)

34.   Uncle Nearest 1856 Premium (90.9 pts)

35.   Old Hamer Straight Bourbon Cask Strength (90.9 pts)

36.   Kaiyō Whisky The Sheri (90.5 pts)

37.   Weller C.Y.P.B. (90.5 pts)

38.   Kaiyō Whisky The Peated (90.4 pts)

39.   Dewar’s 12 The Ancestor (90.4 pts)

40.   Glenmorangie The Accord (90.4 pts)

41.   1792 Single Barrel (90.3 pts)

42.   The Kurayoshi 18 Year Old (90.3 pts)

43.   The Glenlivet Caribbean Reserve (90.2 pts)

44.   The Matsui Mizunara Cask (90.2 pts)

45.   The Matsui Tottori (90.1 pts)

46.   The Kurayoshi Sherry Cask (90.1 pts)

47.   Aberlour A’Bunadh (90.1 pts)

48.   Remus Repeal Reserve Series III (90.1 pts)

49.   Old Elk Blended Straight Bourbon (90.1 pts)

50.   The Kurayoshi 8 Year Old (90.0 pts)

51.   Edradour 10 Year Old (90.0 pts)

52.   Kilchoman Single Farm Single Malt (90.0 pts)
_____________
Nguồn https://www.whiskycompetition.com